Zoals in de afgelopen jaren hebben we ook dit jaar ervoor gekozen om in plaats van kerstattenties en kaarten, goede doelen te ondersteunen. Dit jaar hebben we gekozen voor een regionaal initiatief uit Twente en een landelijke organisatie. Graag verwijs ik naar hun websites:

www.ikdeelmijnkerstpakket.nl. en www.artsenzondergrenzen.nl

Wij bedanken ons voor de prettige samenwerking en uw vertrouwen in het afgelopen jaar en wensen iedereen een voorspoedig 2017 toe.

Directie en medewerkers Van Schoot Pompcentrum